STAV-INVESTA s.r.o.
Home
Reference
Obchodní rejstřík
Živnostenský rejstřík
Rozpočtování
Kontakt
Fotogalerie
Tisk; webmaster
© STAV-INVESTA s.r.o.
Název díla Výstavba nových chodníků - ulice Senohrabská, Obec Mirošovice
Objednatel Obec Mirošovice
Hodnota díla 6.240,- tis. Kč bez DPH Termín realizace 8/2014 ~ 11/2014
Stručná charakteristika Demontáž stávajících konstrukcí krajnic
Montáž zatrubnění příkopů
Montáž zemních těles
Montáž asfaltových chodníků podél komunikace
Název díla Oprava povrchu komunikace a výstavba park. stání
Objednatel ČEZ, a.s.
Hodnota díla 880,- tis. Kč bez DPH Termín realizace 8/2014
Stručná charakteristika Provedení obslužné komunikace k zajištění optimalizace dopravy
Zlepšení podloží chemickou stabilizací
Provedení parkovacích stání v areálu rozvodny
Název dílaRekonstrukce místností č. 0071 a 0073 v 1.PP v Poliklinice Prosek
Objednatel Poliklinika Prosek a.s.
Hodnota díla389,- tis. Kč bez DPH Termín realizace 3/2014 ~ 4/2014
Stručná charakteristika • Bourání konstrukcí
• Oprava stávajících podlah
• Pokládka PVC
• Montáž minerálních podhledů
• Nové ZTI
• Nové elektroinstalace
Název dílaStavební úpravy rodinného domu
Objednatel Jaromír Šťastný
Hodnota díla1.260,- tis. Kč bez DPH Termín realizace 9/2013 ~ 12/2013
Stručná charakteristika Rekonstrukce stávajícího rodinného domu
• Základové konstrukce
• Vodorovné a svislé hydroizolace
• Svislé konstrukce
• Stropy MIAKO
• Sbíjené vazníky
• Střešní krytina z betonových tašek Bramac
• Klempířské práce
• Rozvody ZTI a ÚT
• Rozvody elektroinstalací a hromosvod
• Napojení nových rozvodů
Název dílaVýměna oken v admin. budově-II.etapa Trutnov, Pražského Povstání č.p. 543
Objednatel ČEZ Korporátní služby, s.r.o.
Hodnota díla895,- tis. Kč bez DPH Termín realizace 6/2013 ~ 7/2013
Stručná charakteristika Výměna cca 289m2 stávajících, již nevyhovujících výplní otvorů za nová plastová okna do stávajících nosných i nenosných konstrukcí objektu, včetně demontáže původních výplní. Provozní objekt - skelet systému KORD Jeseník s opláštěný sendvičovými panely. Výplně jsou provedeny plastovými 6-ti komorovými plastovými profily, celoobvodové kování, zasklené izolačním dvojsklem, UG = 1,1 W/m2K.
Název dílaBřidličná – oprava budovy rozvodny 22kV
Objednatel ČEZ Distribuce, a.s.
Hodnota díla4.060,- tis. Kč bez DPH Termín realizace 5/2013 ~ 9/2013
Stručná charakteristika Stavební práce spojené s udržovací rekonstrukcí stávající budovy rozvodny:
• Sanace betonových konstrukcí 100m2
• Osazení ventilátorů pro odvětrávání prostor rozvodny, akumulátorovny a serverovny
• Zazdívání stávajících luxferových otvorů
• Výměna části luxfer za plastová okna (montáž částečně prováděna horolezeckou technikou)
• Nové břízolitové omítky 175m2
• Sanace stávajícího betonového odvodňovacího žlabu 55m2
• Nátěry betonových podlah 500m2
• Provedení omyvatelných maleb 2200m2
• Provedení zákrytových mobilních konstrukcí kobek jednotlivých transformátorů
• Provedení parkovacího stání pro nákladní vozidla cca 50m2
• Terénní úpravy
• Pročištění kanalizace bezvýkopovou metodou
• Práce prováděny v prostoru rozvodny 22kV
Název dílaTR Čechy střed – úprava vlastní spotřeby
Objednatel EGEM s.r.o.
Hodnota díla10.499,- tis. Kč bez DPH Termín realizace 9/2012 ~ 9/2013
Stručná charakteristika - obnova dožívajícího zařízení vlastní spotřeby v majetku ČEZ Distribuce, a.s. - majetkové rozdělení zařízení vlastní spotřeby mezi společnostmi ČEZ - realizace nových tras kabelů 12 kV, vedoucích po pozemku ČEPS, a.s.,
Název dílaRekonstrukce komunikace U Sluncové, v Praze 8, č. akce 9666025 – II. etapa
Objednatel Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Hodnota díla7.191,- tis. Kč bez DPH Termín realizace 5/2013 ~ 7/2013
Stručná charakteristika Rekonstrukce místní komunikace ulice U Sluncové, včetně opravy vpustí a kanalizace.
Byla provedena úprava zemního tělesa chemickou stabilizací:
• Nová komunikace
o Úprava zemní pláně 1619m2
o Chemická stabilizace podloží cca 1472m2
o Nová komunikace 1642m2
o Chodníky ze zámkové dlažby 596m2
o Obrubníky (silniční, betonové a zahradní) 714m
• Bourání staré komunikace
o Frézování staré komunikace 4944m2; odstranění podkladu z kameniva 590m3
• Dopravní značení
o Dočasné dopravní značení; Trvalé dopravní značení svislé a vodorovné
• Dešťová kanalizace
o Zemní práce 88m3
o Potrubí DN 200 60m; Potrubí DN 300 16m;
o Zřízení zděné kanalizační šachty
o Kanalizační vpusti uliční z betonových dílců typ UV-5 10ks
Název dílaRekonstrukce komunikace U Sluncové, v Praze 8, č. akce 9666025 – I. etapa
Objednatel Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Hodnota díla5.738,- tis. Kč bez DPH Termín realizace 9/2012 ~ 10/2012
Stručná charakteristika Rekonstrukce místní komunikace ulice U Sluncové, včetně opravy vpustí a kanalizace.
Byla provedena úprava zemního tělesa chemickou stabilizací:
• Nová komunikace
o Úprava zemní pláně 813m2
o Chemická stabilizace podloží cca 1242m2
o Nová komunikace 1337m2
o Chodníky ze zámkové dlažby 256m2
o Obrubníky (silniční, betonové a zahradní) 511m
• Bourání staré komunikace
o Frézování staré komunikace 1242m2; Bourání konstrukcí z prostého betonu 134m3
• Dopravní značení
o Dočasné dopravní značení; Trvalé dopravní značení svislé a vodorovné
• Dešťová kanalizace
o Zemní práce 66 m3
o Potrubí DN 200 45m
Kanalizační vpusti uliční z betonových dílců typ UV-5 8ks
Název dílaObnova střešní krytiny objektu OC Písnice
Objednatel ČEZ, a.s.
Hodnota díla1.268,- tis. Kč bez DPH Termín realizace 9/2012 ~ 10/2012
Stručná charakteristika Rekonstrukce stávajících plochých střešních plášťů obchodního centra OC Písnice včetně klempířských prací:
• Dodávka a montáž nového střešního pláště z asfaltových pásů 839m2 v ceně 753 tis Kč
o Skladba: tepelná izolace; podkladní hydroizolace; finální vrstva hydroizolace
Klempířské práce (oplechování atik v rš. 600) 116m
Název dílaOE-12-8001718 – „Dluhonice – Kojetín, oprava V551-2“
Objednatel ČEZ Distribuce, a.s.
Hodnota díla4.027,- tis. Kč bez DPH Termín realizace 10/2012 ~ 12/2012
Stručná charakteristika Oprava základů stožárů, základových dílů včetně vetknutí do betonu, a oprava a výměna tlumičů vibrací a opravných spirál:
• demolice stávajících základových konstrukcí cca 97m3
• tryskání a ošetření spojek sloupů a výměny šroubů 143m2
• bednění 165m2, armatura a betonáž nových základových patek 83m3
• Výměna tlumičů vibrací 192ks
• Montáž opravných spirál 522ks
• Montáž systémových tabulek 372ks
• Zesílení ocelových stojin 108ks
• terénní úpravy cca 1725m2
Staveniště se nachází v ochranném pásmu vedení 110kV.
Název dílaOprava venkovních omítek výměníkových stanic v Trutnově
Objednatel ČEZ Teplárenská, a. s.
Hodnota díla477,- tis. Kč bez DPH Termín realizace 6/2012 ~ 8/2012
Stručná charakteristika Provedení nových omítek výměníkových stanic 450m2
Výměna stávajícího zasklení za drátosklo 50m2
Název dílaLinie VVN V1968/1969 – oprava základů, OE-12-6001680
Objednatel ČEZ Distribuce, a.s.
Hodnota díla3.902,- tis. Kč bez DPH Termín realizace 9/2012 ~ 11/2012
Stručná charakteristika Oprava základů stožárů, základových dílů včetně vetknutí do betonu:
• demolice stávajících základových konstrukcí cca 173m3
• tryskání a ošetření spojek sloupů a výměny šroubů 222m2
• bednění 340m2, armatura a betonáž nových základových patek 178m3
• tryskání betonů 542m2
• ošetření povrchu betonů ochranným nátěrem 542m2
• výměna a srovnání deformovaných a chybějících diagonál, a příček stožárů
• obnova základního a vrchního nátěru stožárů do výšky 2m nad základ, 444m2
• barevné značení systémů VVN 43ks sloupů
• oprava uzemnění 43ks sloupů
• terénní úpravy cca 129m3
Staveniště se nachází v ochranném pásmu vedení 110kV.
Název dílaVýměna oken Palackého 11/14, Jeseník
Objednatel ČEZ Správa majetku s.r.o.
Hodnota díla386,- tis. Kč bez DPH Termín realizace 4/2012 ~ 6/2012
Stručná charakteristika Výměna stávajících dřevěných oken za nová plastová okna
Název dílaRekonstrukce střešních plášťů BF Písnice II. Etapa
Objednatel ČEZ Správa majetku s.r.o.
Hodnota díla8.635,- tis. Kč bez DPH Termín realizace 3/2012 ~ 10/2012
Stručná charakteristika Rekonstrukce stávajících plochých střešních plášťů bytových panelových domů, a to včetně demontáže a ekologické likvidace stávajících střešních plášťů, dodávky VZT jednotek a klempířských prací:
• Demontáž a ekologická likvidace jednoplášťových střech 1699m2
• Demontáž a ekologická likvidace dvouplášťových střech 681m2
• Dodávka a montáž nového střešního pláště z asfaltových pásů 2380m2 v ceně 4232 tis Kč
o Skladba: Parotěsná izolace; tepelná izolace; podkladní hydroizolace; finální vrstva hydroizolace
• Vzduchotechnické zařízení (ventilační jednotky pro bytová jádra – příprava pro rekuperaci) v ceně 1615 tis Kč
Klempířské práce (oplechování atik v rš. 600) 528m
Název dílaLiberec, stavební opravy DTS
Objednatel ČEZ Distribuce, a.s.
Hodnota díla544,- tis. Kč bez DPH Termín realizace 6/2012 ~ 7/2012
Stručná charakteristika Oprava trafostanic:
• vybourání stávající stropní konstrukce
• úpravy vnitřních omítek
• odmaštění podlah a jejich nové nátěry včetně vysprávek
• nové provedení střešních konstrukcí z asfaltových pásů
• pokládka zámkové dlažby
Název dílaOE-12-4001424 Bečov vVN – oprava základů a nátěr stožárů
Objednatel ČEZ Distribuce, a.s.
Hodnota díla1.059,- tis. Kč bez DPH Termín realizace 5/2012 ~ 9/2012
Stručná charakteristika Oprava nátěru stožárů vysokého napětí a oprava základových dílů včetně ošetření povrchů, sanace vetknutí do betonu a stávajících betonových patek:
• demolice stávajících základových konstrukcí cca 8m3
• bednění 33m2, armatura a betonáž nových základových patek 17m3
• tryskání betonů 51m2
• ošetření povrchu betonů ochranným nátěrem 81m2
• výměna a srovnání deformovaných a chybějících diagonál, a příček stožárů
• obnova základního a vrchního nátěru stožárů 766m2
• terénní úpravy cca 1130m2
Staveniště se nachází v ochranném pásmu vedení 22kV.
Název dílaOE-12-4001441 Záluží II odbočka Kopisty, nátěry stožárů
Objednatel ČEZ Distribuce, a.s.
Hodnota díla1.048,- tis. Kč bez DPH Termín realizace 5/2012 ~ 9/2012
Stručná charakteristika Oprava nátěru stožárů vysokého napětí a oprava základových dílů včetně ošetření povrchů, sanace vetknutí do betonu a stávajících betonových patek:
• demolice stávajících základových konstrukcí cca 5m3
• bednění 31m2, armatura a betonáž nových základových patek 10m3
• tryskání betonů 105m2
• ošetření povrchu betonů ochranným nátěrem 105m2
• výměna a srovnání deformovaných a chybějících diagonál, a příček stožárů
• obnova základního a vrchního nátěru stožárů 893m2
• barevné značení systémů VVN 21ks sloupů
• terénní úpravy cca 4700m2
Staveniště se nachází v ochranném pásmu vedení 22kV.
Název dílaRekonstrukce střešních plášťů BF Písnice I. Etapa
Objednatel ČEZ, a.s.
Hodnota díla7.109,- tis. Kč bez DPH Termín realizace 9/2011 ~ 11/2011
Stručná charakteristika Rekonstrukce stávajících plochých střešních plášťů bytových panelových domů, a to včetně demontáže a ekologické likvidace stávajících střešních plášťů, dodávky VZT jednotek a klempířských prací:
• Demontáž a ekologická likvidace jednoplášťových střech 576m2
• Demontáž a ekologická likvidace dvouplášťových střech 1362m2
• Dodávka a montáž nového střešního pláště z asfaltových pásů 2172m2 v ceně 3641 tis Kč
o Skladba: Parotěsná izolace; tepelná izolace; podkladní hydroizolace; finální vrstva hydroizolace
• Vzduchotechnické zařízení (ventilační jednotky pro bytová jádra – příprava pro rekuperaci) v ceně 1.284 tis Kč
Klempířské práce (oplechování atik v rš. 600) 490m
Název dílaOprava střešního pláště Slovanská 503, Děčín
Objednatel ČEZ Správa majetku s.r.o.
Hodnota díla996,- tis. Kč bez DPH Termín realizace 10/2011 ~ 11/2011
Stručná charakteristika Oprava střešního pláště, provedení demontáže stávající střechy a montáž nové asfaltové střešní krytiny cca 530m2.
Název dílaOprava podlah skladů - Louny, Postoloprtská 2662
Objednatel ČEZ Správa majetku s.r.o.
Hodnota díla996,- tis. Kč bez DPH Termín realizace 9/2011 ~ 10/2011
Stručná charakteristika Provedení opravy poškozené podlahy hlavního skladu a podlah skladu HARD a JUZO:
• Broušení nerovností betonových podlah cca 740m2
• Reprofilace podlah sanačními maltami cca 70m2
• Epoxidové probarvené nátěry betonových podlah cca 740m2
Název dílaRealizace stavebního objektu SO stavby „R Stonava-výměna přechodové skříně od T101“, č.: IE-12-8002759
Objednatel ČEZ Energetické služby, s.r.o.
Hodnota díla184,- tis. Kč bez DPH Termín realizace 8/2011
Stručná charakteristika Výměna přívodních kabelů k Transformátoru T101
Název dílaRealizace stavebního objektu PS50.1 stavby „R Martinov-zařízení vlastní spotřeby“, č.: IE-12-8002486
Objednatel ČEZ Energetické služby, s.r.o.
Hodnota díla744,- tis. Kč bez DPH Termín realizace 8/2011 ~ 9/2011
Stručná charakteristika Oprava vnitřních prostor rozvodny Ostrava – Martinov
• Vybourání stávajících podlah Akumulátorovny a provedení nových podlah včetně pokládky dlažeb
• Výmalby trafokomor
• SDK konstrukce Velína
Název dílaRealizace stavebního objektu SO 01 stavby „Olomouc sever – vlastní spotřeba“, č.: IE-12-8002576
Objednatel ČEZ Energetické služby, s.r.o.
Hodnota díla102,- tis. Kč bez DPH Termín realizace 8/2011
Stručná charakteristika Výměna stávajících ventilátorů místnosti akumulátorovny za nové plastové výplně otvorů s vestavěnými ventilátory. Kompletní provedení výmalby místnosti akumulátorovny
Název dílaRekonstrukce zauhlování lokality Tisová – Sanace betonových konstrukcí
Objednatel ČEZ, a.s.
Hodnota díla6.206,- tis. Kč bez DPH Termín realizace 6/2011 ~ 8/2011
Stručná charakteristika Sanační práce spojené s obnovou funkčnosti podzemního zásobníku uhlí v teplárně OJ Tisová:
• Reprofilace stěn a sloupů tl. do 25mm cca 4190m2
• Ochranný a uzavírací nátěr cca 950m2
• Sanace spár injektáží cca 40m
• Pískování zkorodované výztuže cca 1800m2
• Mechanické ubourání betonových konstrukcí cca 1222m2
• Mechanické ubourání betonových konstrukcí tl. 30mm cca 230m2
• Tryskání betonových povrchů (tlakem min. 1200 Bar) cca 4830m2
Název dílaRealizace stavebního objektu SO510 stavby „EVI-výměna T14 v R8/II“, č.: IE-12-8002457
Objednatel ČEZ Energetické služby, s.r.o.
Hodnota díla314,- tis. Kč bez DPH Termín realizace 6/2011 ~ 7/2011
Stručná charakteristika Provedení přesných základových konstrukcí pod chlazení transformátoru T14. Odmaštění stávajících podlah a provedení nové průmyslové podlahy včetně sanace podkladu.
Název dílaČ. akce 999356/46 – 46. etapa Jižní spojka / severní strana, směr od Mladé Boleslavi do centra, 2. fáze A, Praha 4 a 10 – soubor staveb, oprava portálových konstrukcí
Objednatel Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Hodnota díla19.162,- tis. Kč bez DPH Termín realizace 7/2010 ~ 8/2010
Stručná charakteristika Výměna portálových konstrukcí svislého dopravního značení včetně osazení nového svislého dopravního značení:
• likvidace stávajících nevyhovujících portálových konstrukcí
• základové konstrukce nových portálů a doprovodných značek
• dodávky nových nosných konstrukcí portálů a jejich osazení na nové základové konstrukce
• osazení nového svislého dopravního značení
Název díla Přístavba, nástavba a rekonstrukce mateřské školy a školky v Obci Zeleneč
Objednatel Obec Zeleneč
Hodnota díla 19.774.000,- Kč bez DPH Termín realizace 03/2009 ~ 10/2009
Stručná charakteristika Kompletní dodávka hrubé stavby rodinných domů.
Stručná charakteristika Rekonstrukce objektu školky. Přístavba nové budovy základní školy Nástavba nového podlaží základní školy nad objekt obecního úřadu. Spojovací lávka objektů.
Název díla Výstavba 18 ŘRD - Zeleneč, lokalita U Kapličky I.
Objednatel Singa spol. s r.o., Konojedská 8, 100 00 Praha 10
Hodnota díla 31.950.000,- Kč bez DPH Termín realizace 7/2008 ~ 12/2008
Stručná charakteristika Kompletní dodávka hrubé stavby rodinných domů.
Název díla Metro IV.C 2. etapa (Ládví – Letňany) SO 10-39; SO 14-70; SO 14-71; SO 14-82; SO 22-50
Objednatel Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
Hodnota díla 12.786.000,- Kč bez DPH Termín realizace 03/2008 až 05/2008
Stručná charakteristika 10-39 Obnova Jiřetínské ulice po stavbě. 14-70 Napojení proměnné značky Cínovecká. 17-71 Napojení proměnné značky Mladoboleslavská. 14-82 SSZ Prosecká x Tupolevova. 22-50 Naváděcí systém P+R.
Název díla Výstavba RD manž. Bernatových, Zeleneč
Objednatel Ing. Petr Bernat, Stavbařů 3330/1, 46601 Jablonec nad Nisou a Mgr. Pavla Bernatová, U Obory 748, 250 91 Zeleneč
Hodnota díla 3.716.000,-  Kč bez DPH Termín realizace 06/2008 až 01/2009
Stručná charakteristika Kompletní realizace hrubé stavby dvojdomu. Kompletní dokončení jedné části dvojdomu "na klíč".
Název díla Renovace dvorní fasády a oken domu čp. 473 na k. ú. Karlín a na adrese Březinova 29 a renovace dvorní fasády, oken a lodžií domu čp. 524 na k. ú. Karlín a na adrese Březinova 31, vše 186 00  Praha 8
Objednatel Městská část Praha 8, Zenklova 35, 180 48 Praha 8 - Libeň
Hodnota díla 3.955.095,-  Kč bez DPH Termín realizace 10/2007 až 04/2008
Stručná charakteristika Renovace dvorní fasády, oken, dvorní fasády, oken a lodžií.
Název díla Veterinární klinika - parc. číslo 1352/111, k.ú. Řepy - Praha 6
Objednatel IMPULS-Leasing-Real-Estate s.r.o., Dlouhá 26, 110 00 Praha 1
Hodnota díla 49.651.949,-  Kč bez DPH Termín realizace 03/2008 až 01/2009
Stručná charakteristika Kompletní výstavba veterinární kliniky z železobetonu s výplňovým zdivem včetně okolích zpevněných ploch a parkovišť.
(Součástí dodávky byly i dodávky VZT, ZTI, Elektro a MaR)
Název díla Přestavba objektu Jednota na MŠ a I. Stupeň ZŠ s družinou a centrální kuchyní
Objednatel Obec Zeleneč, Kasalova 467, 250 91 Zeleneč a Singa spol. s r.o., Konojedská 8, 100 00 Praha 10
Hodnota díla 18.073.000,-  Kč bez DPH Termín realizace 03/2007 až 10/2007
Stručná charakteristika Kompletní rekonstrukce stávajícího objektu na základní a mateřskou školu.
Název díla Výstavba 59 ŘRD – Zeleneč, lokalita U Kapličky I.
Objednatel Singa spol. s r.o., Konojedská 8, 100 00 Praha 10
Hodnota díla 79.676.000,-  Kč bez DPH Termín realizace 05/2007 až 05/2008
Stručná charakteristika Kompletní dodávka hrubé stavby rodinných domů.
Název díla Výstavba metra IV.C2 (Ládví - Letňany) - SO IVC2 14-13; SO IVC2 14-14; SO IVC2 14-99
Objednatel Metrostav a. s. divize 8, Koželužská 2246, 180 00 Praha 8
Hodnota díla 79.416.000,-  Kč bez DPH Termín realizace 10/2006 až 05/2008
Stručná charakteristika Kompletní dodávka dvou povrchových dispečinků MHD ve stanici metra Praha Letňany.
Kompletní dodávka obchodní vybavenosti ve stanici Praha Letňany.
Název díla Výstavba 74 ŘRD - Zeleneč, lokalita U Kapličky
Objednatel Singa spol. s r.o., Konojedská 8, 100 00 Praha 10
Hodnota díla 86.400.000,-  Kč bez DPH Termín realizace 05/2006 až 05/2007
Stručná charakteristika Kompletní dodávka hrubé stavby rodinných domů.
Název díla Obchodní vybavenost stanice metra Luka – Consteel
Objednatel Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
Hodnota díla 5.921.000,-  Kč bez DPH Termín realizace 03/2006 až 06/2006
Stručná charakteristika Oprava a nové vybudování obchodní vybavenosti - Consteel.
Název díla Rekonstrukce - Pohyblivé schody ve stanici metra Dejvická
Objednatel Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
Hodnota díla 9.930.000,-  Kč bez DPH Termín realizace 06/2006 až 09/2006
Stručná charakteristika Oprava eskalátorů ve stanici pražského metra.
Název díla Rekonstrukce - Pohyblivé schody ve stanici metra Anděl
Objednatel Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
Hodnota díla 9.250.000,-  Kč bez DPH Termín realizace 10/2005 až 12/2005
Stručná charakteristika Oprava eskalátorů ve stanici pražského metra.
Název díla Rekonstrukce - Hudební divadlo Karlín
Objednatel Metrostav a.s., jako vedoucí účastník sdružení "Sdružení HDK" s firmou Skanska CZ a.s., Koželužská 2246, 180 00 Praha 8
Hodnota díla 87.250.000,-  Kč bez DPH Termín realizace 08/2005 až 09/2006
Stručná charakteristika Rekonstrukce interierů Hudebního divadla v Karlíně.
Název díla Výstavba RD manž. Kafkových, Zeleneč
Objednatel manž. Kafkovi, Semická 3292/6, 143 00 Praha 4
Hodnota díla 3.868.000,-  Kč bez DPH Termín realizace 06/2005 až 12/2005
Stručná charakteristika Kompletní stavba rodinného domů.
Název díla Výstavba 44 ŘRD - Zeleneč, lokalita U Obory
Objednatel Singa spol. s r.o., Konojedská 8, 100 00 Praha 10
Hodnota díla 45.290.000,-  Kč bez DPH Termín realizace 03/2005 až 09/2005
Stručná charakteristika Kompletní dodávka hrubé stavby rodinných domů.
Název díla Obchodní vybavenost stanice metra Florence - Consteel
Objednatel Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
Hodnota díla 3.314.000,-  Kč bez DPH Termín realizace 11/2004 až 12/2004
Stručná charakteristika Oprava a nové vybudování obchodní vybavenosti - Consteel.
Název díla Zateplení domů čp. 1751 až 1754 na k.ú. Kobylisy a na adresách Chotovická 2 až 8 (sudá čísla orientační), vše 182 00 Praha 8
Objednatel Městská část Praha 8, Zenklova 35, 180 48 Praha 8 - Libeň
Hodnota díla 10.000.000,-  Kč bez DPH Termín realizace 08/2004 až 11/2004
Stručná charakteristika Provedení kontaktního zateplovacího systému.
Název díla Zateplení domů čp. 1737 až 1741 na k.ú. Kobylisy a na adresách Luhovská 2 až 10(sudá čísla orientační), vše 182 00 Praha 8
Objednatel Městská část Praha 8, Zenklova 35, 180 48 Praha 8 - Libeň
Hodnota díla 10.145.000,-  Kč bez DPH Termín realizace 06/2004 až 09/2004
Stručná charakteristika Provedení kontaktního zateplovacího systému.
Název díla Výstavba 15 ŘRD - Zeleneč, lokalita U dráhy
Objednatel Singa spol. s r.o., Konojedská 8, 100 00 Praha 10
Hodnota díla 12.069.000,-  Kč bez DPH Termín realizace 04/2004 až 09/2004
Stručná charakteristika Kompletní dodávka hrubé stavby rodinných domů.